Golvbranschens Riksorganisation, GBR

Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en branschorganisation för Sveriges golvläggare, leverantörer och återförsäljare. GBR är ett samlingsnamn för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer.

GBR Service AB arbetar i huvudsak med att förse anslutna företag med information inom branschen och bidra med t.ex. utbildning, juridisk och teknisk rådgivning och kunskap om golv och golvteknik.

Det finns inget krav på att företag som utför golvarbeten ska vara anslutna till GBR, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring.