Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende organisation som syftar till att hjälpa företag att förstå och kommunicera olika typer av hållbarhetsfrågor.

Medlemmar i GRI använder sig av ett rapporteringssystem för att kunna göra hållbarhetsredovisningar.

Det finns inget krav på att man ska vara medlem i GRI, men för dig som beställare kan det kan fungera som en indikator på att företaget arbetar aktivt med dessa typer av frågor.