Glasbranschföreningen, GBF

Glasbranschföreningen, GBF är en arbetsgivar- och branschorganisation som arbetar med bland annat utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation för företag i glasbranschen, exempelvis bilglasmästare, glasmästare, konstinramningsföretag, glasentreprenörer och metallentreprenörer.

Det finns inget krav på att vara medlem i eller auktoriserad av GBF, men för dig som beställare kan det innebära en trygghet. Detta eftersom GBF bland annat bevakar de områden som företagen har nytta och intresse av, arrangerar utbildningar, ger företagen stöd och hjälp i företagsekonomiska- och arbetsgivarfrågor. Medlemsföretagen är dessutom automatiskt med i en garantifond som ger dig som beställare ökat konsumentskydd.