Gesällbrev Målare

Ett gesällbrev är hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Ett gesällbrev inom måleri innebär att den som målar är väl insatt i yrket. Under måleriutbildningen genomförs ett gesällprov som består av både ett yrkestekniskt prov och ett teoriprov. Den yrkestekniska delen görs på ett riktigt projekt där eleven själv har ansvar för att utföra en renovering där olika moment inom måleri ingår. Teoridelen består av frågor som tagits fram av Måleriföretagen i Sverige, frågorna rör till exempel färglära, materialkunskap, arbetsmiljö. Det krävs alla rätt för att få godkänt.