Geotech

Geotec är en branschorganisation för fristående borrentreprenörer som arbetar med förnyelsebar markenergi, det vill säga geoenergi, som levererar både kyla och värme inom energiborrning, vattenborrning, grundläggning och projektering. Det finns inget krav på att vara medlem i Geotec, men för dig som beställare innebär det en trygghet att anlita ett Geotec-företag. Detta eftersom Geotec bland annat tar initiativ till utbildning, bedriver forskning och utveckling, provar nya utrustningar och nya material, följer energibrunnsnormen som är till fördel både för miljön och energibrunnens kvalitet samt strävar efter att utföra så kompletta arbeten som möjligt och har dessutom försäkrade garantier.