Gasbehörig enligt Energigas Sverige

Energigas Sverige är en branschorganisation som arbetar för ökad användning av energigaser på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Ett av de krav för arbeten med gasinstallationer i hemmet, exempelvis installation av en gasspis, är att företaget är auktoriserat av Energigas Sverige. Ett auktoriserat företag följer reglerna för Energigasnormer, EGN, och har minst en behörig installationsledare som ser till att allt är korrekt utfört. Det finns även krav på att svetsare av gasrör ska vara certifierade.

Ska du installera en gasspis, gaspanna eller annan gasapparat i ditt hem ska du se till att anlita ett auktoriserat företag samt se till att gasapparaten är CE-märkt.

Du kan själv kontrollera att ett företag är auktoriserat genom att söka i Energigas Sveriges lista här. För mindre arbeten i hemmet är det behörigheten för “Installationer Spisar och restaurangapparater för matlagning” som är aktuell.