FunkiS

Funktionskontrollanterna i Sverige, FunkiS, är en ideell förening för alla som har behörighet att utföra Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, (eller är kommunala handläggare av OVK). Det är inget krav att vara ansluten till FunkiS.

Organisationen arbetar med att informera medlemsföretagen om tekniska, etiska, administrativa och juridiska frågor samt tolkar författningen “Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (SFS: 1991:1273)” för att ge företagen konkreta anvisningar. Därmed kan du som anlitar ett företag som är anslutet till FunkiS känna dig trygg med att företaget har tillgång till en stor andel viktig branschinformation.