Fuktcert via Pordrän

Pordrän är en dräneringsskiva som används för att isolera, fuktskydda och dränera med. Pordrän tillhandahåller en fuktcerticering för entreprenörer som genomgått utbildning i pordrän-systemet. Utbildningen omfattar bla fuktteori, fukt i praktiken, montering av dräneringsskivan samt vanliga orsaker till fukt. Ett krav på genomgått prov krävs för att erhålla Pordräns fuktcertifiering.

Det finns inget krav på att företag ska vara certifierade med fuktcert, men det kan innebära en trygghet och kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom de certifierade entreprenörerna genomgått en utbildning i monteringen av fuktcert.