Fria Företagare

Fria företagare är en intresseorganisation för småföretagare, främst för de företag som har färre än tio anställda. De har till syfte att på olika sätt förbättra villkoren för småföretagen. Några av saker som Fria Företagare jobbar för är att reformera sjuklöneansvaret för de minsta företagen, sänka arbetsgivaravgiften för de minsta företagen, modernisera arbetsrätten och LAS för småföretag. Detta eftersom medlemmarna erbjuds bland annat juridisk rådgivning och specialanpassad försäkringar.