FR 2000

FR 2000 är ett ledningssystem för både stora och små företag innehållande krav på kvalitet, kompetensförsörjning, miljö, arbetsmiljö och kompetens. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Man kan helt enkelt sammanfatta det som ett ledningssystem där man strävar efter ständiga förbättringar. När ett företag infört ledningssystemet FR 2000 på ett fullständigt och godkänt sätt, får företaget ett certifikat. Att vara certifierade enligt FR 2000 är inget krav men utgör en kvalitetssäkring för dig som beställare.