Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och arbetar med att driva opinion i syfte att förbättra företagsklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Bland de viktigaste opinionsfrågorna är att sänka arbetsgivaravgifter, modernisera och effektivisera arbetsmarknaden samt stoppa den osunda konkurrensen. Medlemmarna får till exempel hjälp med juridisk rådgivning och tillgång till ett omfattande nätverk med andra företag.

Att anlita ett företag som är anslutet till Företagarna kan innebära en trygghet i att företaget aktivt eftersträvar förbättring och sympatiserar med det som Företagarna arbetar för.