Föreningen Sveriges Mediebyråer

Föreningen Sveriges Mediebyråer är en ideell förening som verkar för mediebyråbranschens utveckling. De deltar aktivt i utvecklingen av media genom att bevaka branschen, hålla sig uppdaterade och engagerade samt arrangera event, till exempel StockholmMediaWeek som arrangeras årligen.

Läs mer här: http://www.sverigesmediebyraer.se