Fora

Fora erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Fora sköter även pensionsval och information om Avtalspension SAF-LO.

Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO och arbetar utan eget vinstintresse.