FAR

FAR är branschorganisationen för revisorer och rådgivare i Sverige. De strävar efter att utveckla branschen genom att t.ex. utfärda reglar för god yrkessed, framställer rekommendationer och standarder samt utövar remissverksamhet. De bidrar till att ge företagen tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information, varför ett medlemskap i organisationen kan ses som en kvalitetssäkring även om det inte är ett krav.