F-gas Certifikat

Ett F-gas certifikat ger behörighet för kylarbeten som omfattas av den svenska köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. För ingrepp, installation och service i system med f-gaser (köldmedier) krävs ett personligt certifikat. Att göra ingrepp på system med f-gaser utan ett giltigt certifikat kan resultera i miljösanktionsavgifter, både för företaget och för personen som utför ingreppet.

Många av köldmedierna som används i kyl-, värmepump- och luftkonditioneringsaggregat innehåller fluorerade växthusgaser. Olika lagtexter gällande inom hela EU och olika svenska lagar och förordningar reglerar starkt användandet av dessa gaser. Utförandet av detta certifikat sker under ackreditering. Kraven för certifieringen inkluderar ett godkänt skriftligt prov avseende kunskaper om teknik och bestämmelser, och ett godkänt praktiskt prov avseende förmågan att uppfylla kraven på miljö och säkerhet.

Certifikatet utfärdas i fem kategorier: ingrepp för alla fyllnadsmängder, ingrepp med fyllnadsmängder ˂3kg, återvinning av fyllnadsmängder ˂3 kg, läckagekontroller utan att göra ingrepp, och ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon.