European Tree Worker

Fler och fler ställer krav på att arborister är certifierade, vanligtvis enligt EAC's (European Arboricultural Council) ETW-certifiering (European Tree Worker). Genom att vara certifierad enligt ETW bevisar man att man har de kunskaper som krävs för att arbeta som arborist, och får möjlighet att utföra fler uppdrag och kan lämna offerter till fler uppdragsgivare.

För att bli ETW-certifierad gör man ett prov för att visa att man når upp till de krav som satts av EAC. Svenska Trädföreningen är den organisation som testar att man når upp till dessa krav.

För att kunna certifiera sig krävs det att man klarar de teoretiska och praktiska testen och man måste även ha:

• arbetat ett år som arborist.

• klarat HLR (Hjärt och LungRäddning)

• klarat någon form av räddningskurs

• motorsågskörkort AB.