DI Gasellföretag

Gasellföretag är företag som blivit utsedda som de snabbast växande i landet, av tidningen Dagens Industri. De som blir utsedda till Gasellföretag är små snabbväxande företag som bidrar till ökade arbetstillfällen och tillväxt istället för att minska sysselsättningen som många av de största företagen gör. Att anlita ett gasellföretag innebär med andra ord att du anlitar ett företag som växer starkt. Gasellföretag ska bland annat ha en omsättning som överstiger 10 miljoner, minst 10 anställda och kontinuerligt ha ökat sin omsättning de senaste tre åren. Det är färre än en procent av aktiebolagen i Sverige som klarar de krav som finns för att utses till ett Gasellföretag.