DNV GL, tidigare Det Norske Veritas

DNV GL, tidigare Det Norske Veritas, utför olika typer av certifieringar inom olika områden. De tre områden som certifieringarna utförs inom är ledningssystem, produkter och personer.

Ta reda på vilken typ av certifiering som krävs för just ditt projekt och fråga alltid din entreprenör vilken eller vilka certifieringar de har.