Certifiering via Fuktspärrteknik

Fuktspärrteknik har tre olika typer av certifieringar, där SGC-cert visar att entreprenören har förståelse för fukt samt vet hur dränering av källargrund med fuktspärrssystemet görs korrekt. COI-cert visar att entreprenören har god kunskap i hur mekaniskt ventilerade golvsystem fungerar och installeras. FSB-certet visar att entreprenören har genomgått utbildning i fuktsäkert byggande och fukt i fastigheter. Samtliga certificeringar innebär att entreprenören har genomgått teoretisk prov samt redovisat praktiska arbetsprov på utfört arbete.

Det finns inget krav på att företag ska vara certifierade med olika typer av fuktcert, men det kan innebära en trygghet och kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom de certifierade entreprenörerna genomgått en utbildning i monteringen av använda system.