Certifierad installatör solel

Svensk Solenergi är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen.

För att bli en certifierad installatör inom solel krävs det bland annat att man har en godkänd VVS-utbildning samt minst ett års praktik alternativt fem års dokumenterat arbete som allmän VVS-installatör. För de senare ställer Svensk Solenergi hårdare krav på referensanläggningar.

Certifieringen görs individuellt, men företaget där installatören arbetar blir medlem i föreningen Svensk Solenergi och förbinder sig att följa deras medlemsregler.

Certifieringen har tre års giltighetstid och omprövas sedan.