Certifierad Fasadentreprenör enligt SPEF

En Certifierad Fasadentreprenör, CFE, har genomgått ett utbildningsprogram inom Sveriges Murnings- och putsentreprenörförening, SPEF, som är en branschorganisation som bland annat verkar för att komma tillrätta med fuktskadeproblem på byggnader. För certifierade fasadentreprenörer finns två behörigheter, CFE för putsning och B för betong.

Det finns inget krav på att företag som är verksamma i branschen ska vara certifierade, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom att certifierade fasadentreprenörer har dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet.