Certifierad brunnsborrare

SGU, Sveriges geologiska undersökning, har tagit fram en kravspecifikation och ett utbildningsmaterial för certifiering av brunnsborrare i Sverige. En certifierad brunnsborrare har alltid minst tre års erfarenhet av brunnsborrning, avlagt godkänt svetsprov, godkänd kurs ”Arbete på väg”, certifikat för ”Heta arbeten”, godkänt resultat i ”Juridik för brunnsborrare”, och godkänt resultat i ”Praktisk hydrogeologi." Företaget där den certifierade brunnsborren arbetar har även en ansvars- och miljöförsäkring.

Att få brunnsborrningen utförd av en certifierad brunnsborrare innebär en garanti för att brunnsborraren har den erfarenhet och kunskap som krävs för att arbetet ska vara fackmannamässigt väl utfört. För SGU är det viktigt att brunnsborrarkåren är kunnig för att nå miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet.”