Certified Professional TreeClimber

Certifieringen Certified Professional TreeClimber (CPT) får man efter att ha genomgått en fullständig CPT-utbildning. Det är en professionell yrkesutbildning inom trädklättring och arboristarbete och har en total kurslängd på 16 dagar som är uppdelad i tre delar. Kurstagaren får visa på sina kunskaper både genom skriftlig och praktisk tentamen. Certifieringen är giltig i tre år efter avslutad utbildning.