Byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som verkar för byggnadsvårdens utveckling. Föreningen verkar bland annat för att byggnader från olika tider ska bevaras, att utbildning om äldre bebyggelse främjas, att kunskapen om äldre byggnadsteknik hålls levande samt att bra kvalitet i dagens bebyggelse främjas.