Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Yrkesbevis

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det ska finnas välutbildade yrkesarbetare inom byggbranschen. Detta gör de genom att vara tydliga med branschens krav samtidigt som de samverkar med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag. I Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, samverkar Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna, ME, och SEKO Väg&Ban. BYN:s verksamhet styrs av parternas yrkesutbildningsavtal.

Det finns inget krav på att ett företag ska vara anslutet till BYN, men det kan innebära en kvalitetssäkring för dig som konsument. Detta eftersom BYN erbjuder olika typer av kunskapsvalideringar genom kompetensprov, erkännandeintyg eller genom en godkänd validerare. Om man till exempel saknar grundutbildning kan man som yrkesverksam i någon av BYN:s 16 yrken, få sin kunskap validerad genom ett kompetensprov via BYN.