Byggnads

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är ett fackförbund för arbetare inom byggnadsverksamhet. Förbundet är LO:s femte största förbund och verkar för att ta tillvara medlemmarnas intressen både på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Byggnads är en arbetstagarorganisation och förhandlar med arbetsgivare om bland annat löner, arbetstider och arbetsvillkor för medlemmarna.

Det finns inget krav på att vara medlem i Byggnads.