Branschcertifikat VVS-Branschens Yrkesnämnd

Ett branschcertifikat är ett bevis på att montören besitter de kunskaper och färdigheter som krävs av yrket och uppfyller branschens satta krav.

En certifierad vvs-montör kan certifieras genom att göra ett branschprov, om montören blir godkänd utfärdas branschcertifikatet. Monötren kan också få sina kunskaper validerade och på så sätt få ett intyg på att yrkeskunskaper motsvarar brancshcetfikatet.

Branschprovet för VVS-montörer består av tre delar: svets, teori och installation. För att få godkänt på teoriprovet krävs det att man svarat rätt på 75% av frågorna. Installationsprovet innehåller bla annat materialförbrukning, verktygshantering, egenkontroll, yrkesmässigt uppförande och ordning på arbetsplatsen.

Kontrollera alltid certifikatet genom att be montören visa upp sitt certifikat.