Bohag 2010

Bohag 2010 är bestämmelser som reglerar vad som gäller mellan flyttfirma och privatperson vid flytt av bohag, som är framtaget av Konsumentverket, Sveriges Möbeltransportörers förbund och Sveriges Åkeriföretag. Bestämmelserna tar bland annat upp skyldigheter för konsument och transportör, flyttuppdragets omfattning, pris och betalning, avbeställning, reklamation, med mera. Det finns inget krav på att flyttfirmor ska tillämpa Bohag 2010, men det ger dig som konsument en ökad trygghet i vad som gäller under ert samarbete.

Bestämmelserna Bohag 2010 ersätter de tidigare bestämmelserna Bohag 2000.