Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Biltrafikens Arbetsgivareförbund är ett förbund inom Transportföretagen som organiserar arbetsgivare som driver åkerier, terminaler, transportförmedlingar, logistikverksamhet, trafikskolor och taxiverksamhet samt verksamheter inom renhållning och återvinning. Organisationen erbjuder expertstöd i arbetsrätt, tvisteförhandlingar och arbetsmiljöfrågor. För att bli medlem i Biltrafikens Arbetsgivareförbund är krävs att företaget är kollektivavtalsanslutna samt innehar försäkringar för alla anställda.