BAS-P och BAS-U

BAS-P och BAS-U har som uppgift att ta fram, uppdatera och följa en Arbetsmiljöplan på en byggarbetsplats. En BAS-P är en Byggarbetsmiljösamordnare för Planering och projektering och en BAS-U är en Byggarbetssamordnare för Utförandet.

En Arbetsmiljöplan är ett dokument som tas fram tidigt i ett bygg- eller anläggningsarbete. Syftet med planen är att kunna undanröja problem kopplade till arbetsmiljö redan innan projektet börjar. Bygg­arbetsmiljö­samordnare behöver därför känna till de vanligaste arbetsmiljö­problemen vid byggarbete och hur de kan avhjälpas.