Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Ett auktoriserat plåtslageri får tillgång till ett exklusivt och specialframtaget material som bl.a. består av instruktioner och mallar för projektstyrning, med information om kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det auktoriserade företaget får även tillgång till fördjupningsinstruktioner som är en sammanställning av HusAMA-reglerna för byggnadsplåt. Olika delmoment finns beskrivna, samt hur de ska hanteras och tolkas.

Auktorisation byggnadsplåtslageri är inte ett krav men det kan skapa förtroende och trygghet hos kunder, och ger företag möjlighet att förbättra sin lönsamhet och bli mer kostnadseffektiva. Genom att följa stegen i auktorisationens material så minskar man antalet slarvfel och klagomål från kunder.