Asbesttillstånd & utbildning arbetsmiljöverket

Ett företag som ska arbeta med asbest och asbesthaltigt material måste ansöka om tillstånd, tillståndet kan inte överlåtas till ett annat företag och arbetsgivaren som ska utföra arbetet måste själv ansöka om tillståndet. Företag som ska riva asbest måste ha tillstånd innan rivningen påbörjas.För att ansöka om ett tillstånd hos arbetsmiljöverket behöver företaget ha:

  • Utbildningsintyg för personer som leder och utför arbetet

  • Tjänstbarhetsintyg för personer som kommer utföra arbetet

  • Yttrande från skyddsombud

  • Hanterings-och skyddsinstruktioner.

Utbildningen som krävs för tillstånd att hantera asbest säkerställer bla att företaget:

  • Kan gällande föreskriver och har kunskap om materialet

  • Vet vilka hälsorisker och skyddsåtgärder som är nödvändiga

  • Kan göra medicinsk kontroll och har kunskap om personlig skyddsutrustning

Om ett giltigt tillstånd för arbete med asbest och asbesthaltigt material saknas tas en sanktionsavgift ut. På grund av de stora hälsoriskerna med asbest är utbildningen ett krav vid arbete med asbest enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.