Arbete på väg (APV)

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska uppfylla kompetenskraven för APV. Arbete på väg utgår från Trafikverkets senaste krav och råd. Utbildningen är till för personer som utför vägarbete och går igenom vilka regler som ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Utbildningen ger förståelse av risker och hur dessa kan förebyggas vid vägarbete. Till exempel genom personlig skyddsutrustning, arbetsmiljöplanering och arbetsgivarens roll. Efter godkänt resultat fås ett certifikat.

Här kan du läsa Trafikverkets information om APV.