Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring för företag täcker skadeståndsskyldigheten hos det försäkrade företaget. Detta innebär att företaget har en försäkring för de situationer där företaget orsakat en skada som leder till att konsumenten kräver företaget på skadestånd. Utöver kompensation i form av pengar ingår en förpliktelse för försäkringsbolaget att utreda skadeståndsskyldigheten att förhandla med den som riktar skadeståndskrav mot den försäkrade och även att företräda den försäkrade i domstol om så behövs.

En ansvarsförsäkring ingår ofta i företagsförsäkringen, men inom vissa branscher som exempelvis byggkonstruktörer, mäklare, arkitekter och rådgivare finns specialanpassade ansvarsförsäkringar. Du bör alltid kontrollera att företaget du anlitar har en ansvarsförsäkring genom att be att få se en kopia på företagets försäkringsbrev.

Läs mer om försäkringar