Almega

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn, vars syfte är att hjälpa tjänsteföretagare att bli säkrare som arbetsgivare så att de kan ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.

Företag som är anslutna till Almega får hjälp med professionell rådgivning gällande förhandlingar, kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildningar, diskriminering, jämställdhet, offentlig upphandling och försäkringar. Det är inget krav att vara med i Almega.