Kundberättelse

Så hanterar Mats och Lisette pandemins efterdyningar

2023-11-02

Coronamask ligger slängd på gata

Att pandemin fick oss att satsa mer på hemmet har nog inte undgått någon. När världen stängde ner uppstod tid och viljan att fixa hemma - och tjänsteföretagen fick mycket att göra. Men det innebär inte att den tiden endast har varit en dans på rosor för hantverkarna. Leveranstider har skiftat och att besvara byggfrågor på distans är inte det lättaste. Än idag, i efterdyningarna av pandemin, finns anpassningar kvar att göra.

Vi har pratat med Mats och Lisette om hur de har hanterat sina företag under, och efter, pandemin.

Planera på distans

Mats driver byggföretaget Perfekt Måleri. Han beskriver att det tuffaste under pandemin har varit bisten på arbetskraft, tillgänglighet samt att ge en ordentlig prisuppskattning utan att ha träffat kunden på plats.

- En del kunder har inte velat träffas, då har vi fått uppskatta priser på distans genom att titta på bilder kunden visat. Vissa har ibland blivit missnöjda för att projektet sen inte kunnat ta form så som de först beskrivit, på grund av att de bilder vi sett inte varit tillräckligt tydliga. Det har hänt att vi behövt ändra upplägg på grund av att exempelvis underlaget inte var som vi trodde, då har vi ibland landat i en högre summa och det har gjort folk upprörda, säger Mats.

Väntetider och materialbrist

Det är många olika faktorer som tillsammans svarar på hur lång tid ett projekt ska ta och när både arbetskraft och leveranstider sviktat har många projekt tagit längre tid än väntat, något Mats upplever att många kunder haft svårt att acceptera.

- Många tror att vi har skurit guld för att det varit mycket att göra, men samtidigt har vi tappat mycket timmar. Många beställningsvaror har tagit slut när saker inte kunnat transporteras in. Till och med pigmenten i vissa färger har varit en bristvara, det har aldrig hänt förut, fortsätter Mats.

Personalbrist och sjukanmälningar

Lisette driver flytt- och hemstädningsföretaget Finemang Städ. Precis som byggföretagen har de haft mycket att göra. Lisette tror att rädslan för smittan lett till att fler vill ha det rent omkring sig vilket mynnat ut i mer jobb för städföretagen. Samtidigt har pandemin haft sin negativa påverkan även i deras bransch.

- Visst har det varit problem med materialbrist pga leveranser som inte kommit iväg, men för oss har personalbristen varit värre. Vid minsta lilla symptom har personal behövt stanna hemma. Vi har också haft långa sjukanmälningar att hantera och det har gjort att jobben inte kunnat flyta på som vanligt, berättar Lisette.

Precis som Lisette har också Mats upplevt problematiken med personalbrist då de olika hantverkare som är inblandade i projekten inte har kunnat dyka upp vid förkylningssymtom.

- När elektrikern väl kommit har kanske inte målaren kunnat komma. Jag har haft flera kollegor med samma problem som då har behövt ställa in sina jobb, säger Mats.

Ökade priser

För att kunna täcka upp för sjukskrivningar och vikariekostnader har personalbristen ibland lett till ökade priser. Lisette upplever dock att deras kunder varit förstående kring att de anpassningar företaget gör är för kundens säkerhet. I slutändan upplever hon att pandemin tvingat hennes företag att utvecklas i takt med att vardagen och möjligheterna förändrats och hon kan idag se till den kapacitet som vuxit fram i företaget.

- När kunden varit försiktig med att släppa in folk hemma har vi kunnat dra ner på personal och utvecklat rutiner för att hålla en så smittfri och ren tillvaro som bara möjligt. Det har varit en ny vardag som i slutändan visat på hur mycket vi faktiskt klarar av, berättar Lisette.

En dag i taget

Idag ser tillvaron mer lätthanterlig ut för både Mats och Lisettes företag. Mars berättar att kunderna kan vara mer med igen vilket gör att projekten går lättare att planera. Men än är inte allt återställt och Mats beskriver hur viktigt det är att båda parter är lyhörda.

- De flesta projekt har trots allt gått bra, men det har varit tufft. Jag skulle önska att både kund och företag är lyhörda för varandra. Är det så att en vara kunden vill ha är slut till exempel, då måste man vara öppen för ett annat alternativ. Allt kommer lösa sig tillslut och det vill vi att kunden ska veta, säger Mats.

Även Lisettes företag tar en dag i taget i efterdyningen av pandemin, och än finns det anpassningar som måste göras.

- I perioder när branschen haft färre uppdrag så har vi fått sänka priset för att få in fler jobb igen. Vi känner fortfarande av var vi har hamnat, vad vi tar med oss och vad kan vi göra nytt. Det finns mycket folk som fortfarande är rädda så vi vill såklart vara tydliga med att vi anpassar oss mycket än idag trots att restriktionerna är borta på pappret. Det är viktigt att kunden känner att vi visar respekt, avslutar Lisette.

Ta hjälp av Offerta

Har pandemin varit tuff för ditt företag? Är ni i behov av mer jobb? På Offerta finns många uppdrag som inväntar rätt tjänsteföretag. Anslut dig här.

Därför ska du välja Offerta
Få fler kunder
Ta del av uppdrag i din bransch och region via vår app. Välj själv vilka förfrågningar du vill besvara och när.
Kvalitetssäkrat
Vi kontrollerar alla förfrågningar och alla företag som vill ansluta sig till oss. Tryggt för både dig och dina kunder!
Service i världsklass
För att säkra att du får ut maximalt av vår tjänst får du en egen personlig coach som guidar och hjälper dig.