Sthlm riv & bemanning AB

Robin Ling
Kontaktperson
user Robin Ling
phone 072-250 59 72
Adress
pin
Ekbacksvägen 22
168 69  Bromma

Företagsbeskrivning

Sthlm Riv & Bemanning

Är ett företag med hög ambition som levererar kvalitet på ett ambitiöst sätt.
Vi levererar efter Ert behov oavsett on Ni är privat, förvaltnings eller företagskund.
Vi är UC och Bisnode krediterade har Asbest certifikat – Fora – Trygg-Hansa ansvarsförsäkring.

Vårt arbete riktar sig till stora delar för att värna om miljön. Vi har ett ansvar som arbetsgivare att uppmana våra arbetstagare att trygga upp på arbetsplatsen.
Att sköta hanteringen av skadliga produkter på ett korrekt sätt och ur miljösynpunkt är väldigt viktigt för oss.
Företagets personal har varit med sedan firman grundades och har själva varit med och bidragit till medlemskapet i Naturskyddsföreningen.

Vi tar oss aldrig an projekt vi inte har kompetens eller är kvalificerade att genomföra.
Grunden för ett bra utfört arbete är kommunikationen vilket vi lägger stor vikt på.

Vi ser varje projekt som unikt och tar hänsyn till omkringliggande omständigheter. Vårt mål är att utföra projekten på ett korrekt sätt enligt byggbranschens byggregler och levererar ett arbete med högst kvalitet utan att det ska kosta mer.
Vårt motto står till Ert förfogande ”Er vision vår verklighet”. Vi verkställer och fullbordar allt enligt Era önskemål och visioner.

Vi tillhandahåller redskap samt utrustning till personalen. Arbetet leds och kontrolleras av en utbildad arbetsledare i erforderlig omfattning. Därutöver kan arbetet inspekteras av beställaren och om så önskar komma med ändringar under arbetets gång.

Våra grundpelare
-Vi lämnar alltid kostnadsfria offerter.
-Vi tittar på omfattning av arbetet innan vi gör en prisbedömning.
-Våra offerter inkluderar pris för material och arbete exkl. Ätor.

Omdömen

Omdömen är betyg som företaget fått av andra användare för uppdrag besvarade genom Offerta.


Rivning betongtak ca 20 m2 i Täby

Professionell hantering från början till slut. Förutom det armerade betongtaket (som bilades bort underifrån pga befintligt träbjälklag ovanför!) revs även en utvändig betongtrappa och 60 m2 invändigt eternittak. Tidplanen höll och den efterföljande städningen var helt ok. Vi kommer att anlita Riv & bemanning igen för kommande rivprojekt.
Vi tackar för detta omdöme Lars.
Bara höra av dej, du är varmt välkommen.

Vänligen
Robin
Sthlm riv & bemanning AB

2019-04-10


Sanering/grovstädning av lägenhet om 86 kvm i Bandhagen, Stockholm

Mycket bra, serviceinriktade.
Tack så mycket Marie-Louise
Sthlm riv & bemanning AB

2019-04-10


Betongarbete av grund/platta i Gustavsberg, Värmdö

Väl utfört arbete. Effektiva och samarbetsvilliga.

Håltagning för ventil i Järfälla

Håltagning för friskluftsventil genom innervägg och betong. Bra proffessionellt bemötande från offert till arbetsslut. Rimligt pris. Ordentlig utrustning för att göra hålet, inte så mycket nedsmutsning. Tog lite längre tid än kommunicerats och hålet var inte helt rakt då det borrats från båda hållen. I mitt fall gick det bra ändå, men om vi haft mindre marginal till röret så hade det varit ett problem.

Rivning av parkbänk i Farsta, Stockholm

-

Tvätta en sida av fasad i Haninge

Mycket nöjd. Arbetet utfört precis som jag vill ha det . Trevligt bemötande.

Spackla 12 kvm i Bromma, Stockholm

Toppenkillar, väldigt noggranna och snabba, bra kommunikation!

Referenser

Referensjobb är exempel på uppdrag som företaget har utfört och själva lagt upp i sin företagsprofil.


Dagis

Mossrensning, taktvätt med högtrycks spolning

Kontakt
Micke Härten
070-681 06 01

Gjutning av betongplatta Ica maxi stormarknad Gustavsberg

Såga upp asfalt och gjutning av betongplatta

Kontakt
Jack Plüss
jack.pluss@maxi.ica.se
076-853 00 26

Hågelbygård/Rivning

Nollning av badrum

Kontakt
Micke Härten
070-681 06 01

Sollentuna

Rivning av lager utrymmer

Kontakt
Daniel Andersson
076-339 72 07

Kvalitetsstämplar

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de vill berika sin profil med. Offerta gör vissa stickprov, men för att vara säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet.
På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap (se länk för respektive stämpel).


AA Soliditet - God kreditvärdighet

AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs det att omsättningen är över 1 miljon och nyckeltalen ligger över branschens genomsnitt


Ansvarsförsäkring

Företaget har en ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolag: Trygg hansa*
Beloppsbegränsning: 1 000 000*
*Företagets egna uppgifter.


FORA

Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter.


Företagarna

Medlem i Företagarna - Sveriges största företagarorganisation.


Heta Arbeten

Certifiering utfärdad av Brandskyddsföreningen för svetsare, smeder och andra hantverkare som arbetar med metoder som kan orsaka brand.


ID06

Obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.


Naturskyddsföreningen

Företaget är medlem i Naturskyddsföreningen.


UC - God kreditvärdighet

UC beräknar risken för att företaget inte kan fullfölja sina betalningsåtgärder det kommande året. Ett företag med denna stämpel bedöms ha god kreditvärdighet och liten risk för obestånd.