Pinpoint Projektledning AB logo

Pinpoint Projektledning AB

0 (0)
Pinpoint Projektledning AB - Kontaktperson
Kontaktperson

Sami Nivala

+46707709193

Adress

VALLGATAN 19

411 16 Göteborg

Vi arbetar med projektledning inom bygg- och fastighetssektorn. Vårt arbete syftar till att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå ett så bra projekt som möjligt och att få alla projektdeltagare att arbeta mot de mål som är uppsatta.

Precis som namnet antyder år vår vision och målsättning att alltid kunna sätta fingret på de utmaningar och förväntningar vår kund har och att arbete på ett så effektivt sätt som möjligt mot att dessa mål uppfylls.

Vi sätter alltid kundens affär i främsta rummet och strävar efter ha ett tätt samarbete med kunden .

Har du idén och visionerna så har vi drivet och engagemanget för att stötta dig i ditt arbete.

Läs mer om vad vi kan erbjuda på www.pinpoint.se

Referensjobb är exempel på uppdrag som företaget har utfört och själva lagt upp i sin företagsprofil.

null - 1

null - 1

null - 1

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de vill berika sin profil med. Offerta gör vissa stickprov, men för att vara säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap (se länk för respektive stämpel).

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkring

Företaget har en ansvarsförsäkring.

I vilket försäkringsbolag ligger försäkringen?

Trygg-Hansa

Upp till vilket belopp är företaget försäkrat?

10 000 000

BAS-P och BAS-U
BAS-P och BAS-U

Företaget har behörigheter inom Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering och Byggarbetsmiljösamordnare Utförande.

ID06
ID06

Obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.

RISE
RISE

Certifierade av Swedish Institute for Technical Approval in Construction.

UC - Högsta kreditvärdighet
UC - Högsta kreditvärdighet

UC beräknar risken för att företaget inte kan fullfölja sina betalningsåtgärder det kommande året. Ett företag med denna stämpel bedöms ha högsta kreditvärdighet och liten risk för obestånd.

Unionen
Unionen

Företaget är medlem i Unionen.