Peab Anläggning AB logo

Peab Anläggning AB

5 (1)
Peab Anläggning AB - Kontaktperson
Kontaktperson

Dan Weimarsson

+46707794216

Adress

Helgarögränd 1

12542 Älvsjö

illustration-list-check

Godkänd för F-skatt

illustration-list-check

Registrerade för Moms

illustration-list-check

Skuldsaldo 0 kr

illustration-list-check

Godkänd kredithistorik

Medlem på Offerta.se sedan
2019

Hjälp med yttre fastighetsskötsel?

Plantering av rabatter, halkbekämpning och lekplatsbesiktning. Behöver du professionell hjälp med din utemiljö? Hos oss får du personlig service och rådgivning för din utemiljö. Vi är ett professionellt arbetslag som arbetar nära våra landskapsingenjörer.

En vacker, välvårdad och harmonisk utemiljö skapar mervärde. En välskött skolgård ger en trygg känsla, ett sjukhus med inbjudande entré är trevligare att besöka och en bostadsrättsförening med fin utemiljö skapar en trivsam hemkänsla.

Vi sköter utemiljön utifrån behov och önskemål åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, fastighetsbolag, skolor, sjukhus, industrier, köpcentrum, kommuner och stadsdelsnämnder.

Våra tjänster:

 • trädgårdsskötsel

 • snöröjning och halkbekämpning

 • takskottning

 • garagesopning

 • servicearbeten

 • trädvård och trädfällningar

 • schaktarbeten

 • trädgårdsanläggning

 • sandupptag

 • lekplatsbesiktning

 • asfaltering

 • fasadtvätt

 • trafikavstängningar

 • rådgivning och konsultation om växter och grönytor

 • montering och besiktning av lekplatser

 • snickeri

 • stenmurar och plattbeläggningar

 • brunnsugning

Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning, men vi är även en stor aktör inom drift och underhåll i hela Sverige. Vår verksamhet skiftar efter årstiderna och omfattar skötsel, underhåll och markanläggning.

Hur kan vi hjälpa dig? Välkommen att kontakta oss för vidare information och konsultation. Självklart har vi alla nödvändiga certifikat och behörigheter som behövs. Vill du dessutom veta mer om hur vi jobbar med hållbart miljötänk så hör gärna av dig.

review-person
Daniel
Trädgårdsanläggning, Utgrävning och schaktarbete åt BRF i Uttran, Botkyrka
2020-09-29

Proffsigt bemötande

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de vill berika sin profil med. Offerta gör vissa stickprov, men för att vara säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap (se länk för respektive stämpel).

BAS-P och BAS-U
BAS-P och BAS-U

Företaget har behörigheter inom Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering och Byggarbetsmiljösamordnare Utförande.

Heta Arbeten
Heta Arbeten

Certifiering utfärdad av Brandskyddsföreningen för svetsare, smeder och andra hantverkare som arbetar med metoder som kan orsaka brand.

ID06
ID06

Obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.

ISO 14001
ISO 14001

ISO 14 001 är en internationell standard som utgör grunden för miljöarbetet i ett företag och är ett slags miljöledningssystem. För att implementera systemet ska företaget införa en miljöpolicy, planera företagets miljöarbete, införa och driva miljöprogrammet mot målen, kontrollera och följa upp miljöarbetet samt förbättra och åtgärda miljöarbetet.

Certifierad av?

RISE Research Institutes of Sweden AB - Dag Sjöholm

ISO 9001
ISO 9001

ISO 9 001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag som kan handla om allt från hur företaget ska svara i telefonen till hur man ska undvika tekniska problem. För att implementera systemet ska företaget upprätta en kvalitetspolicy, planera företagets arbete med kvalitetsarbete, införa och driva kvalitetssystemet samt åtgärda och ständigt förbättra arbetet.

Certifierad av?

RISE Research Institutes of Sweden AB - Dag Sjöholm

Motorsågskörkort
Motorsågskörkort

Ett motorsågskörkort finns i olika behörighetsnivåer och tilldelas den som har genomgått och blivit godkänd på utbildningarna som krävs för de olika nivåerna av körkortet.

Skotta Säkert
Skotta Säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak.

Truck- eller maskinförarbevis via TYA
Truck- eller maskinförarbevis via TYA

TYA erbjuder utbildningar och förarintyg för truck, hjullastare, grävmaskin/grävlastare, väghyvel, teleskoplastare, lastbilsmonterad kran, mobilkran och betongpump.

Vilken typ av förarbevis har du?

Anläggning vägbyggna, ledningsbyggnad, process, anläggningsförare 1,2,3,4

AAA Soliditet - Högsta kreditvärdighet
AAA Soliditet - Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet enl. kreditvärderingsföretaget AAA Soliditet AB.

Auktoriserat elinstallationsföretag
Auktoriserat elinstallationsföretag

Ett företag måste enligt lag vara auktoriserat för att få utföra elinstallationsarbeten. Du kan enkelt ta reda på om ett företag är auktoriserat genom att kolla i Elsäkerhetsverkets register. Offerta kontrollerar att företaget är registrerat och behöriga att utföra elinstallationer, men inte för enskild verksamhetstyp.

European Tree Worker
European Tree Worker

Arborister är vanligtvis certifierade enligt EAC's (European Arboricultural Council) ETW-certifiering (European Tree Worker). Genom att vara certifierad enligt ETW bevisar man att man har de kunskaper som krävs för att arbeta som arborist.

Peab Anläggning AB - video thumbnail
play-button