Myrén Marinkonsult AB

Kalle Myrén
Kontaktperson
Kalle Myrén
070-880 44 98
Adress
Mossbrännevägen 15
141 38  Huddinge

Företagsbeskrivning

Myrén Marin hjälper dig med markarbeten, sjötransporter, trädfällning och bygg i de södra delarna av Stockholms skärgård.

Vi har 15 års erfarenhet av marinentreprenad och vi bygger vår verksamhet på:
- Kvalitet i utförandet
- Tät kommunikation med dig som kund
- Tydliga fasta priser

Exempel på tjänster

Markarbeten
Avlopp, tomtplanering, husgrunder, kabel/Fiber, sandstrand, pool

Trädfällning
Sektionsfällning, stubbfräsning, flistugg, bortforsling

Sjötransporter
Godstransporter, persontransporter

Bygg
Stugor, Altaner, Bryggor, flytbryggor, bojar osv.