H-G Installation AB

Kontaktperson
phone 08-798 80 20
Adress
pin
Grenv 6
Projekt nr 590100
135 52  Tyresö

Företagsbeskrivning

Söker du elinstallation, El service eller data/ larm?
Där en sladd är involverad - där finns också vi!
HG löser frågeställningarna, kring företagets/ din egen Elservice och säkerhet.

Hur många leverantörer har ni för att lösa alla frågor kring företagets din egen el service och säkerhet? Om du tänker efter?
En IT-konsult som drar kablar och ordnar när nätverket spökar? En elektriker som skarvar, klipper, monterar uttag och utför El jobben? Och så förstås låssmeden eller bevakningsbolaget som fixar med det övergripande inbrottsskyddet och passersystemet?
Känns bilden igen så är ni knappast ensamma. Idag krävs ofta en uppsjö av kontakter för att kunna lösa fastighetens behov inom el service larm, tele och data. Ibland krävs flera yrkesmän bara för att kunna få ett enda problem löst. Och just därför finns vi på H-G Elektronik. Vi vill göra det enklare för dig – och framför allt kunna hjälpa dig att spara både tid och pengar.

Mvh
offerta@hg-elektronik.se
Grenv 6
135 52 Tyresö
www.hg-elektronik.se

Referenser

Referensjobb är exempel på uppdrag som företaget har utfört och själva lagt upp i sin företagsprofil.


Referenser kan fås på begäran

Referenser kan fås på begäran


Kvalitetsstämplar

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de vill berika sin profil med. Offerta gör vissa stickprov, men för att vara säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet.
På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap (se länk för respektive stämpel).


AA Soliditet - God kreditvärdighet

AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs det att omsättningen är över 1 miljon och nyckeltalen ligger över branschens genomsnitt


Ansvarsförsäkring

Företaget har en ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolag: LÄnförsäkringar*
Beloppsbegränsning: 10 milj*
*Företagets egna uppgifter.


Auktoriserat elinstallationsföretag
Verifierad av Offerta 2016-03-22

Ett företag måste enligt lag vara auktoriserat för att få utföra elinstallationsarbeten. Du kan enkelt ta reda på om ett företag är auktoriserat genom att kolla i Elsäkerhetsverkets register. Offerta kontrollerar att företaget är registrerat och behöriga att utföra elinstallationer, men inte för enskild verksamhetstyp.


BAS-P och BAS-U

Företaget har behörigheter inom Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering och Byggarbetsmiljösamordnare Utförande.


FORA

Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter.


Heta Arbeten

Certifiering utfärdad av Brandskyddsföreningen för svetsare, smeder och andra hantverkare som arbetar med metoder som kan orsaka brand.


ID06

Obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.


ISO 14001

ISO 14 001 är en internationell standard som utgör grunden för miljöarbetet i ett företag och är ett slags miljöledningssystem. För att implementera systemet ska företaget införa en miljöpolicy, planera företagets miljöarbete, införa och driva miljöprogrammet mot målen, kontrollera och följa upp miljöarbetet samt förbättra och åtgärda miljöarbetet.

Certifierad av:Swedac


ISO 9001

ISO 9 001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag som kan handla om allt från hur företaget ska svara i telefonen till hur man ska undvika tekniska problem. För att implementera systemet ska företaget upprätta en kvalitetspolicy, planera företagets arbete med kvalitetsarbete, införa och driva kvalitetssystemet samt åtgärda och ständigt förbättra arbetet.

Certifierad av:Swedac


Svensk Brand & Säkerhetscertifiering. SBSC

Medlem i föreningen för certifierade besiktningsföretag inom brandskydd.


Videopresentation