Green Thinking

Kontaktperson
Mazen Muwaffak
073-643 31 22
Adress
Varbergagatan 64
Mazen Muwaffak
703 51  Örebro

Företagsbeskrivning

Jag är en byggnadsinspektör i Örebro Län med 10 års erfarenhet som bygglovshandläggare och inspektör. Jag har 5 års erfarenhet som kontrollansvarig. Referenser finns.

Kvalitetsstämplar

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de vill berika sin profil med. Offerta gör vissa stickprov, men för att vara säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet.
På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap (se länk för respektive stämpel).


Ansvarsförsäkring

Företaget har en ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar*
Beloppsbegränsning: 10 000 000*
*Företagets egna uppgifter.


FORA

Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter.


RISE

Certifierade av Swedish Institute for Technical Approval in Construction.