Fjeldsteds Måleri AB

Rebecka Olsson
Kontaktperson
Rebecka Olsson
076-863 20 61
Adress
Västra Gränsgatan 15
274 32  Skurup

Företagsbeskrivning

Det här är Fjeldsteds Måleri AB, ett familjeföretag med över 20 års erfarenhet i branchen. Vi är utbildade målare som alla har erlagt gesällbrev.
Vi står för punktlighet, hög kvalité och fackmannamässigt utförda arbeten. Detta innebär för dig som kund att din egendom är försäkrad under arbetets gång.

Vår verksamhet omfattar ny och ombyggnadsmåleri, underhållsmåleri såväl ute som inne, fasadmålning, spackling, vävning samt tapetsering.