Brynjer & Larsson Consulting AB logo

Brynjer & Larsson Consulting AB

Kontaktperson

Andreas Larsson

076-0461084

Adress

Bodalsvägen 10

18136 Lidingö

Helios Consulting är en affärsbyrå vars affärsidé är att genom kundanpassade konsultationer och handläggningstjänster skapa värde för sina kundföretag. Genom att erbjuda entreprenöriellt drivna små och medelstora företag skräddarsydda tjänster inom affärsutveckling, redovisning / finansiell rapportering, bolagsärenden, rådgivning, utbildning och managementtjänster så ger Helios de verktyg och förutsättningar som krävs för en sund och varaktig värdetillväxt.

Helios tjänsteutbud är i stor omfattning behovsstyrt; tillsammans med kunden identifierar Helios Consulting de områden där kundföretaget är i störst behov av värdeskapande konsultationer/tjänster. Då Helios Consulting samarbetar med flera avancerade konsulter inom dessa områden så kan Helios erbjuda rationella och kundspecifika helhetslösningar för alla företag som är i behov av värdeskapande tjänster. Oavsett i vilken fas just ditt företag befinner sig, så kan Helios Consulting därigenom bli din naturliga samarbetspartner och bollplank för alla typer av värdeskapande konsultationer!