BRAa Entreprenader i Sverige AB logo

BRAa Entreprenader i Sverige AB

Kontaktperson

Carl Ljus

070-2292735

Adress

Box 56

82722 Ljusdal

Vi på BRAa har sedan vår start alltid satt kundens behov och vår kvalitet i centrum.

Ett bra utfört projekt är ett projekt där alla parter blir nöjda.

Därför är det viktigt för oss att innan projektets start, komma överens om vad som ska göras, inom vilket tidsspann det ska göras, och till viket pris det ska göras.

Vi har personalen och kunskapen som löser dina behov.

Ta kontakt med oss så får du en bild av vad vi kan utföra!