Bostadsförvaltning Sverige AB logo

Bostadsförvaltning Sverige AB

Kontaktperson

Mikael Kimsjö

08-51510002

Adress

Klockarvägen 92B

15162 Södertälje

Bostadsförvaltning Sverige AB kan idag erbjuda bostadsrättsföreningar en komplett heltäckande förvaltning inom ekonomi och administration, liksom teknisk förvaltning av fastigheten. Vår organisation har som målsättning att hjälpa Er hitta den nivå som är bäst anpassad utefter just Era behov. Vi gör det genom att lära känna Er situation! Och därigenom förstå Era behov!

Tillgänglighet och effektivitet betyder i vår värld att Du som kund vet till vem Du vänder Dig, och det är Din kundansvariga som hittar rätt lösning åt Dig! Han/hon känner Dig och Er förening!

Genom att ständigt utveckla och förbättra tekniska hjälpmedel, såsom elektronisk fakturaattestering, webbportalslösningar för rapportering etc. skapar vi tid till att engagera oss mer i det som verkligen gör skillnad för just Er förening!