Bohustak Munkedal

Kontaktperson

0524-71690 tel/fax

Adress

Vaktelvägen 1

45532 Munkedal

Ny. o omläggning av papptak, rep. av papptak, samt tilläggsisolering.

Auktoriserad för Trelleborgskonsernen

Trebolit Elastolit SEP 5500 FR, garanti.