BDO Mälardalen AB logo

BDO Mälardalen AB

BDO Mälardalen AB - Kontaktperson
Kontaktperson

Halit

+46812011619

Adress

Box 6343

10235 Stockholm

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi är ca 450 medarbetare och finns representerade på ett drygt 20-tal orter i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultationsorganisation med ca 55 000 medarbetare fördelade på drygt 1 200 kontor i ca 150 länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder. På vårt affärsområde Företagsservice erbjuder vi dig ekonomitjänster som gör din var¬dag som företagare enklare. Du ska fullt ut kunna ägna tid och kraft på din kärnverksamhet. Exempel på områden där vi kan stötta dig är:

Löpande redovisning

 • Löpande bokföring

 • Deklarationer

 • Avstämningar (månadsvis eller kvartalsvis)

 • Projektredovisning

 • Fakturering och kundreskontrahantering

 • Leverantörreskontrahantering och betalningar

 • Rapportering

 • Lönehantering

Bokslut och årsredovisning

 • Bokslut

 • Årsredovisning

 • Deklarationer

 • Koncernredovisning

Ekonomikonsult och rådgivning

 • Outsourcing av ekonomiavdelningen

 • Likviditetsplanering

 • Budgetplanering

 • Uppföljning och analys

 • Redovisningsrådgivning

 • Ekonomiska utredningar

 • Företagsöverlåtelser