BD bygglov och detaljplan AB logo

BD bygglov och detaljplan AB

BD bygglov och detaljplan AB - Kontaktperson
Kontaktperson

Pekka Atti

+46736341174

Adress

MAILBOX 1412

41142 GÖTEBORG

Jag är certifierad kontrollansvarig enl. 10 kap. 9 paragrafen P.B.L, registrerad hos Boverket som certifierad kontrollansvarig behörighetsnivå N.

35 år som byggare och byggentreprenör är en extra trygghet, som innebär lång erfarenhet och tekniskt kunnande med god kännedom om vilka fel som kan uppstå under byggprocessen.

Jag vill hjälpa dig att minimera riskerna och göra byggprojektet så ekonomiskt och effektivt det bara går.

Som kontrollansvarig kommer jag att vara med Er som är byggherre och se till att myndigheters krav uppfylls.

Lämnar offert med fast pris.

Anlitas både av privatpersoner och företag.