Barkk arkitekter AB logo

Barkk arkitekter AB

Kontaktperson

Torgny Nordin

08231040; 0707603604

Adress

John Ericssonsgatan 14

11222 Stockholm

Barkk arkitekter AB, etablerades 1991 och leds av tre arkitekter. Vi har omfattande kompetens inom arkitektens arbetsfält och mångårig erfarenhet från projekt av olika karaktär och inriktning. Vi har i vår praktik haft förmånen att arbeta med kvalitetsmedvetna uppdragsgivare i komplexa uppgifter. Detta utgör grunden till vår idé om hur god arkitektur skapas.

Med det mindre arkitektkontoret som bas erbjuder vi:

  • ett synsätt — arkitekturen är en konstform där det byggda resultatet är svaret på tekniska, funktionella och ekonomiska problem gestaltat i en engagerande form.

  • ett personligt engagemang i varje uppdrag.

  • ett möte — där beställarens, brukarens, byggarens och projektörens kunskaper och erfarenheter gemensamt berikar uppgiften.

  • en noggrann genomarbetning av varje projekt ur funktionell, ekonomisk, teknisk och arkitektonisk synvinkel.

Kontoret arbetar i alla projektstadier från utredningar till produktionshandlingar. Vi har vana av idéskisser och tävlingar. Vi har ett brett kontaktnät med andra specialister, t.ex. inom landskapsplanering, inredning, konstruktion, måleri, byggnadskonservering, belysning, projektstyrning, marknadsföring.

I några projekt är kontoret f.n. förstärkt med inlån från det närmaste nätverket. Kontoret arbetar lika gärna med traditionella medel som penna och pensel som med CAD och 3D-presentationer. Under de senaste åren har vi arbetat med implementeringen av nya affärsmodeller och marknadsstrategier inom arkitektföretaget. Vi tror på ett arkitektföretag som på flera nätverksorienterade kontaktytor aktivt deltar i samhällsbyggandets alla processer.

Kvalitets- och miljösäkring Kontoret har ett väl inarbetat arbetssätt med kvalitetssäkring och egenkontroller. Två arkitekter har gått utbildning till kvalitetsansvarig, nivå K, enligt PBL. Kontoret är delägare i utvecklingsbolaget Praktiserande Arkitekter i Samverkan, PAR AB, inom vilket arbetats fram ett ledningssystem på gemensam grund för de ca 25 delägarföretagen innefattande kvalitets- och miljöstyrning i enlighet med ISO 9001 respektive 14001 (www.pararkitekter.se).

Personalens utbildning Arkitektexamina vid de tekniska högskolorna KTH resp LTH. Vidareutbildning vid Kungliga Konsthögskolans arkitekturskola, avd. för restaureringskonst. Byggnadsingenjör och möbelsnickare.

Kunder Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, ABB, Iggesund Paper Board, HSB – Gävleborg, Gavlegårdarna, Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm, Kultur Gävle, Vasakronan, Gävle Näringslivs Arena – Gävle kommun, Europaskolan i Strängnäs, WeZC, Vivels konditori, Nilssons konditori, Gourmandise, mindre fastighetsbolag och enskilda företag samt privatpersoner.

Kontorets arkitekter är medlemmar i Sveriges Arkitekter, Sällskapet för Restaureringskonst, Byggnadsvårdsföreningen, Stockholms byggnadsförening, Arkitekturmuseets vänner mm.

Kontoret stöder Barncancerfonden och Ecpat genom BuyAid.